Aktiviteler
Anasayfa/ Okulda Yaşam/ Aktiviteler

İLKOKULA HAZIRLIK

Seçilen okul öncesi eğitim kitaplarıyla ve sınıf içinde uygulanan çalışmalarla, ilköğretim için gereken temel becerileri kazanmalarını, sosyal ve duygusal yönden destekleyerek onları en iyi şekilde ilerideki eğitim hayatına hazırlanmalarını sağlamaktır.Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, problem çözme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, bilginin parçaları arasında ilişkiler kurma beceridir. 

MÜZİK

Okullarımızda verilen müzik eğitimi sadece eğlenme amaçlı değil, bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), dikkati toplama, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik, bireysel yeteneklerinin ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı olmak amaçlıdır. Müzik öğretmenimizin yaptığı çalışmalarla çocuğun duygularının gelişmesi, söylenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, dinleme, olaylar arasında bağıntı kurma ve dinleme alışkanlığı edinmesi, kendini rahatça ifade etmesi, korku, çekingenlik, endişe, yanlış yapma korkularını yenmesi, estetiğe önem vermesi ve çevresine karşı daha duyarlı olması sağlanır. Ayrıca müzik gereçlerini ve oyuncaklarını kullanırken öğrencilerimizin fiziksel ve psiko-motor gelişimine katkı sağlanır.

FEN VE DOĞA

Basit deneyler ve gözleme dayalı etkinlikler yaparak çocuklarımızın araştırma ve keşif duygularını desteklemek, özgün çalışmalar yapmalarını, problem çözme becerilerini desteklerken, meraklarını gidermek ve günlük yaşamla bağlantı kurabilmelerini sağlamaktır

SANAT ETKİNLİKLERİ

Çocukların doğuştan getirdikleri üretkenlik özelliklerini ortaya çıkarmak için, hazırlanan uygun ortamlarda, sanata ilgi duyan, eserlere değer veren ve koruyan öğrenciler yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca boyama, kesme, katlama, yırtma, yuvarlama ve yapıştırma gibi etkinliklerle gerçekleştirilen faaliyetlerimizle çocukların küçük kas gelişimleri ve el becerilerinin gelişimi de sağlanır.

DRAMA

Hayatı çok boyutlu algılayabilmek için, kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, öğrendiklerini uygulamak gereklidir. Bunun için de, bir çocuğun düşünce ve hayal gücü yeteneklerinin harekete geçirilmesi gereklidir. Bu noktada eğitimde drama devreye girer. Drama; gerçek yaşamda olmuş olan ya da tasarlanmış olayları; taklit eder, oynar, gösterir. Okullarımızda çocuğun öğrendiği şeyleri tamamen kendi akıl ve hayal gücünü kullanarak, anladıklarını kendi kelimeleriyle ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek için drama dersleri yapılır.

SATRANÇ

Satranç, çocuklara sadece zevk ve eğlence sağlayan bir oyun değildir. Aynı zamanda onların zihinsel gelişiminde aktif ve etkili bir araçtır. İçsel hareket planın oluşmasında satrancın son derece önemli ve büyük rolü vardır. Satranç oyunu düşünmeyi disiplin altına alır, konsantrasyonu ve dikkati yoğunlaştırır. Fakat en önemlisi hafızayı geliştirir. Okullarımızda öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenirler. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenirler.

ŞENLİKLER VE GÖSTERİLER

Okulumuzda çocukların yaşantılarını zenginleştirmek için çeşitli şenlikler düzenlenmektedir. Bu şenliklerin amacı çocuklarımızın kültürel değerleri, sosyal konular ve yılın belirli günlerine dair alanlardaki bilgi ve gelişimlerini eğlenceli yaşantı ile destekleme uygulamalarıdır. Her güzel gün okulumuzda şenlik havası içinde geçer. Öğrencilerimizin tüm heyecanlarını paylaştıkları bu günlerde okul içinde bir organizasyon yapılır, tüm öğrencilerimizin aktif olarak bu programa katılması sağlanır. Paylaşma, iş birliği kurma, birlikte plân yapma, gruba uyum sağlama gibi öğrencilerimizin sosyal becerilerinin geliştiği bu organizasyonlar, tam anlamıyla bir bayram havası içerisinde geçer. Bu şenliklerin bazıları şöyle:İngilizce Şenliği, Kutlu Doğum Gösterisi,Anneler Günü, Yıl Sonu Gösterisi…

GEZİLER

Öğrencilerimizin sosyal açıdan gelişimlerini sağlamak ve kültürel bölgeleri tanımaları açısından sene başında hazırlanan gezi programına uygun olarak her ay bir gezi düzenlenir. Sene başında belirlenen geziler öncesinde çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, etkinlikler düzenlenir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar.

MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda yapılan mutfak etkinlikleri ile çocukların küçük kas gelişimi, özbakım gelişimi, besinleri ve besin gruplarını tanımaları hedeflenmektedir. Okulda ve evde yedikleri yemeklerin hangi karışımlardan oluştuğunu görmek ve uygulamak, onlara pratik ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Çocuklar aktif olarak kesme, yoğurma, parçalama, şekil verme, birleştirme, karıştırma vb. etkinliklerde bulunurken eğlenceli bir şekilde farklı tatları tanımakta, besinler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

AİLE KATILIMI

Eğitimin bir bütün olarak ele alındığı kurumumuzda velilerimize katılım formları dağıtılarak koşullarına göre hikâye saatlerine, panellere veya farklı etkinliklere katılımlarıyla bir bütünlük sağlanır.

Fotoğraflar
Halk Oyunları
Sanat Etkinlikleri
Mutfak Etkinlikleri

YUKARI