Psikolog
Anasayfa/ Okulda Yaşam/ Psikolog

REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Anaokulu eğitimi ile birlikte çocuklarımız, geleceğe güvenli bir şekilde kendi adımlarını atabilmelerine olanak tanıyan eğitim sürecinin ilk basamaklarını çıkıyorlar şu an...

Burada  hepimize düşen görev, çocuklarımızın geleceğe uzanan yol üzerinde başarılı ve kendine güvenli bir şekilde adımlarını atabilmeleri için onları tanımak ve anlamak; gerek aile ve sosyal çevre içerisinde onları etkileyebilecek sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ortadan kaldırmaktır.

Özel Mavigün Anaokulunda verilmekte olan psikolojik hizmetlerinde ana çıkış unsuru, bu anlayış ve sorumluluk bilincini taşıyarak, çocuklarımızın önlerine çıkabilecek engelleri etkisizleştirmek ve bu engelleri ortadan kaldırmak için aileye özellikle de anne-babalara yol gösterme çabasıdır.

Bu bağlamda, rehberlik faaliyetleri 3 ana başlıkta toplanabilir;

1-Öğrenci Görüşmeleri

A-)Bireysel Görüşmeler

B-)Grup Görüşmeleri

2-Öğretmen Görüşmeleri

3-Veli Görüşmeleri

Bu sürecin işleyiş aşamaları şöyle sıralanabilir:

·         Öğrencinin okul  ve sınıf ortamında ayrıntılı gözlenmesi, 

·         Sınıf öğretmenlerinden öğrenci ile ilgili  bilgilerin alınması,

·         Çocukların  gelişimsel olarak incelenmesi,

·         Anne–babalarla, rehberlik uzmanının tanışması,

·         Buraya kadar olan süreç içerisinde tespit edilen problemlerin aktarılması,

·         Anne- babayla problemi tanımlamaya yönelik 2. tur görüşmelerin  yapılması.

·         Bu görüşmelerden edinilen bilgilerle, önceki edinilen bilgilerin karşılaştırılması

·         Bu karşılaştırma sonrasında, öğrencinin okul ve sınıf ortamında tekrar ele alınarak olumlu olabilecek yeni yaklaşımların ve değerlendirmelerin uygulanması ve öğrencinin var olan problemle ilgili olarak en alt seviyede etkilenmesinin sağlanması.

·         Anne - babayla tekrar görüşülerek ev ortamında ve sosyal çevre içerisinde yapılması gereken  ve uygulanması düşünülen hedef ve örnek davranışların belirlenmesi

·         Bu aşamada gerekli görüldüğü durumlarda anne babaya içgörü kazandırılması.
 

Bütün bu aşamaların yapılabilmesi ve sonuçların olumlu  bir şekilde görülebilmesi hususunda 4 ayaklı işleyiş sürecinin en önemli ayağını anne-babalar oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında anne–babaların, okul rehberlik ve psikolojik servisiyle sürekli koordine halinde olmaları kritik önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki, ilkokul çağının altında olan çocuklarda gelişimsel, fiziksel, zihinsel ve tıbbi kaynaklı herhangi bir neden olmamaksızın ortaya çıkan problemlerin büyük çoğunluğu anne-baba, sosyal çevre ve yakın aile içerisinde oluşabilecek olumsuz ayrıntılardan (olumsuz tutum ve davranış istismar, yanlış model olma, yalnız bırakma, anlamama vs..) kaynaklanmaktadır...

 

Fotoğraflar
Psikolog
Pisikolog

YUKARI